Jak probíhá výcvik pilota ultralightů v naší letecké škole

21.02.2020

V této části našeho blogu Vám sdělíme vše k průběhu výcviku, tedy jak bude v naší škole vypadat Váš výcvik. Mrkněte, třeba tento článek bude pro Vás zajímavý.


SEZNÁMENÍ S VÝCVIKEM

Než se rozhodnete provádět u nás výcvik pilota utralightů, tak Vás nejdříve uvítáme v našich pěkných prostorech a v klidu si u dobré kávy posedíme a společně pohovoříme o všem, co je potřeba k výcviku znát. Například Vás seznámíme s tím, jak konkrétně probíhá výcvik, kolik času budete potřebovat k výcviku, ukážeme Vám naše prostory, letadla apod. Také Vám odpovíme na veškeré Vaše dotazy. Jestli se nakonec rozhodnete na základě získaných informací pro výuku v létání v naší letecké škole, tak na závěr seznamovací schůzky se domluvíme na způsobu financování vašeho výcviku. 

Vždy se domluvíme na takovém způsobu financování, který  Vám bude vyhovovat. Jinak cenu základního výcviku naleznete ZDE. 


CO JE POTŘEBA SI ZAŘÍDIT JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝCVIKU

Před zahájením výcviku všem doporučujeme si vyřídit minimálně Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy. Toto osvědčení můžete získat v Ústavu leteckého zdravotnictví či u některých praktických doktorů, tzv. leteckých lékařů, kteří mají certifikaci toto vyšetření provádět. Kontakty na tyto letecké lékaře obdržíte u nás na první seznamovací schůzce.

Dále doporučujeme si zvážit dostatek času pro studium a rozložení času pro praktický výcvik. U nás se létá po celý rok, proto plánování výcviku závisí jen na konkrétním denním počasí. Létáme tedy i v zimě, a to zpravidla z letiště v Hradci Králové, kde je mimo travnaté vzletová a přistávací dráhy i betonová, která je udržovaná i v zimě, takže žádný problém.Výcvik pilota ULL se může zahájit již od 15 roků.

Zahájit výcvik může zájemce již ve svých 15 letech, ale musí mít souhlas rodičů. Na sólo let může být puštěn ale až od 16 roků. 

PRŮBĚH VÝCVIKU PILOTA ULL

V případě úspěšného získání Osvědčení zdravotní způsobilosti si nejdříve projdete 21 hodinami teorie a poté usednete na místo pilota vedle instruktora. Tato část se zpravidla koná dle domluvy, můžeme o víkendech či po večerech, ale také v průběhu pracovního týdne. 

Prakticky začnete létat až po absolvování 21 hodin teoretické výuky.

Teoretická výuka před zahájením praktického výcviku obsahuje 6 hodin z předmětu Aerodynamika a mechanika letu, 2 hodiny ze  Stavby a konstrukce ULL, 6 hodin z Leteckých předpisů a Postupů UL, 2 hodiny z Letecké navigace, 2 hodiny z Letecké meteorologie, 2 hodiny z předmětu Motory, vrtule, přístroje a 1 hodinu ze Spojovacího předpisu. Že teoretickým znalostem po absolvování výuky rozumíte, za to odpovídá váš instruktor. Jinak v průběhu výcviku absolvujete celkem 45 hodin teoretické výuky, která dále probíhá průběžně mezi cvičnými lety.


Přistání na betonové dráze na letišti v Hradci Králové
Přistání na betonové dráze na letišti v Hradci Králové

Je dobré získat ještě před zahájením prvních cvičných letů Průkaz radiotelefonisty, nebo těsně před prvním sólo letem.

Všem žákům doporučujeme získat Průkaz radiotelefonisty na Českém telekomunikačním úřadě, a to buď ve formě omezeného průkazu (postačí Vám pro lety v ČR) nebo všeobecného (pokud budete chtít létat do zahraničí). Je to z toho důvodu, že jakmile tento průkaz získáte, tak můžete létat na letištích se službou AFIS (Letištní a letová informační služba) a také později na řízených letištích (ale to až po absolvování výcviku pro létání na řízených letištích).


Zahájení praktického výcviku

Před zahájením prvního letu všem žákům doporučujeme, aby si opravdu na praktický výcvik naplánovali čas tak, aby mezi jednotlivými lety nebyla pauza více jak 8 dní, protože poté ztrácí žák návyky. Je to dáno i předpisem, že po větší pouze jak 8 dní, se provádí kontrolní lety již zvládnuté tématiky. Doporučujeme si tedy naplánovat veškerý praktický výcvik do průběhu maximálně dvou měsíců.

Je dobré si plánovat praktický výcvik do období dvou měsíců.

TULÁK
TULÁK

Průběh praktického výcviku

Výcvik pilota se u nás provádí na českém letadle TULÁK. Dle leteckého předpisu UL3 se provádí výcvik na jednom typu letadla. 

Osnova výcviku pilota ULL je stanovena na minimálně 20 hodin a 112 letů, tedy 112 přistání. Veškerá cvičení se hodnotí známkou od 1 do 4, přičemž při obdržení známky 1 a 2 (tedy, kdy žák zvládne cvičení  bez chyb nebo z drobnými nepatrnými chybami, které si opravuje sám) se může přejít do dalšího cvičení. Jestliže instruktor vyhodnotí dané cvičení známkou 3 nebo 4, tak se cvičení musí opakovat až do té doby, než bude výsledná známka minimálně za 2. Jen pro vaši informaci, výcvik pilota obsahuje celkem 21. jednotlivých cvičení.

V jeden den žák může absolvovat maximálně 4 hodiny praktického výcviku, tedy doby letu.

Závěrečné testy pilota
Závěrečné testy pilota

Ukončení výcviku a závěrečné testy + praktická zkouška

V první řadě je potřeba se na zkoušky připravit. Teoretické otázky si můžete procvičovat například na portále Letecké amatérské asociace (zdarma) nebo na stránkách Aerowebu (v současné době již zpoplatněn), ale doporučujeme, určitě Vám to pomůže. Jinak máme unikátní kód pro slevu 5% k výuce na Aerowebu, který je TB62PW45, můžete využít. Jinak teoretická a praktická zkouška se obvykle provádí až po skončení výcviku, přičemž teoretickou zkoušku lze absolvovat již v průběhu výcviku, a to po prvním sólo letu. Po splnění teoretické zkoušky jste připuštěn k praktické.

Praktickou zkoušku s vámi bude provádět inspektor provozu, a to v minimální délce 35 minut letu. U této zkoušky inspektor zjistí, jak jste skvěle zvládl veškerá předepsaná cvičení a tedy jak umíte létat, a jak jsme vás to naučili. 

První část praktické zkoušky bude směřovat na techniku pilotáže, druhá a třetí část na létání po okruhu na letišti a přistání, a jedno přistání provedete i s vypnutým motorem.

Jestliže vše zvládnete, tak se stáváte pilotem ULL a můžete SLAVIT.

Jedno důležité upozornění

Každý pilot sbírá zkušenosti každým novým letem a musí mít na paměti, že létat je nutno vždy s pokorou.