Jak se stát kvalitním instruktorem ultralehkých letadel

19.01.2022

Již z výše uvedeného názvu lze usoudit, že tento článek bude pojednávat o cestě získání kvalifikace instruktora malých sportovních letadel, u nás tzv. ultralightů.  Oprávnění instruktora se dá u nás získat po určité praxi v létání, ale být empatickým, vyhledávaným a hlavně kvalitním instruktorem je docela náročné. 

Tedy nejdříve k podmínkám k získání této kvalifikace. Dle předpisu UL3 Výcviková osnova pilota ultralehkého letounu musí zájemce před zahájením výcviku instruktora splňovat následující:

  • věk minimálně 21 let, 
  • znalost českého jazyka slovem i písmem, 
  • nalétáno min. 200 hodin na ULL, z toho 75 hodin na dvoumístných ULL jako velitel letadla, 
  • praktická zkušenost nejméně na třech typech, 
  • úspěšné přezkoušení z teoretických znalostí, 
  • úspěšné provedení kontrolního letu s hlavním inspektorem provozu nebo jím pověřeným inspektorem provozu. 
  • nepřetržitá pilotní praxe 5. let 

Výcvik instruktora provádí inspektor provozu v instruktorském kurzu, který vede hlavní inspektor provozu. Výcvik je složen z výcviku teorie a samozřejmě praxe. Osnova uvedených výcviků je opět uvedena v předpise UL3.

Teoretický výcvik musí obsahovat:

  • Teorie výcviku v trvání 6 hodin (Vlastní příprava na výcvik, teorie, praxe, znalost osnovy výcviku. Provádění pozemní, předletové přípravy a poletového rozboru. Rozbor chyb žáka a jejich příčiny. Hodnocení žáka - zásady, stupnice. Lidský faktor - jeho vliv na přístup k žákovi a opačně, stres a chování v nouzových situacích. Administrativa - vyplňování výcvikové dokumentace). 
  • Letecké předměty v rozsahu: Aerodynamika a mechanika letu 4 hodiny, Letecké předpisy a Postupy ULL 5 hodin, Letecká meteorologie 5 hodin, Stavba a konstrukce ULL 4 hodiny, Letecká navigace 4 hodiny, Motory, vrtule, přístroje 5 hodin, Spojovací předpis 1 hodina, metodika výcviku 4 hodiny, rozbor leteckých nehod 4 hodiny. 

V praktickém výcviku musí zájemce o instruktora létat několik hodin, a to v zásadě na sedadle instruktora. Také musí samostatně zvládnout nácvik nouzového přistání s vypnutým motorem, sám minimálně pětkrát přistát bez motoru.

Aby zájemce uspěl v celém kurzu instruktora ULL, tak musí ke konci výcviku splnit test teoretických znalostí a na závěr vykonat praktickou zkoušku. U praktické zkoušky je potřeba prokázat zvládnutí všech prvků techniky pilotáže požadovaných pro kvalifikaci pilot, a to s hodnocením 1 až 2 - vše ze sedadla instruktora. Dále musí prokázat za letu schopnost správně kvalifikovat chyby pilotáže simulované inspektorem provozu a jejich závažnost klasifikovat v souladu s hodnotící stupnicí.

Když tedy uchazeč splní vše, co je uvedeno výše, tak se stává letovým instruktorem pro letadla ULL. 

Ale tím pro instruktora vše teprve jen začíná. 

Na světe to příroda zařídila tak, dle našeho názoru, že nenajdete dva lidi se stejnou povahou. Každý člověk je jiný, jinak se chová a na situace zpravidla reaguje jinak, než se vy přímo domníváte. Proto pracovat s lidmi a navíc je ještě učit létat, není až tak jednoduchá záležitost. Určitě každý instruktor vám z praxe potvrdí, že často zažívá takové situace, že jej žák nečekaně a to rychle překvapí svým chováním a jednáním, jak v tom dobrém smyslu tak i v tom špatném. Ale na to musí být instruktor vždy připravený.

Kvalitním instruktorem se určitě nestáváte ihned po získání licence instruktora, ale zpravidla až po delší době, kdy sami začínáte poznávat o čem ta instruktorská činnost vlastně je. Začnete vnímat časté chyby žáků, které se opakují, také si uvědomíte, v jaký okamžik musíte opravdu sáhnout žákovi do řízení či ještě jej ponechat samostatně chvíli pilotovat, aby se dané cvičení opravdu naučil a sám vše zvládnul. Také časem získáte praxi, jak se k žákům chovat, kdy můžete na žáka trochu přitlačit nebo ubrat plyn apod. Ve výcviku si musíte se žákem i tzv. lidsky sednout. Když to mezi vámi a žákem nefunguje, není mezi vámi žádná empatie - což se může stát, tak je potřeba instruktora vyměnit.

Teď otázka, zda si tedy postavit svou kariéru na to být celý život instruktorem. Když vezmete v potaz, že v současné době se hodina letu instruktora pohybuje a cení od 300,-Kč do 700,-Kč, spíše tedy 500,-Kč na hodinu, tak nevíme, zda se touto cestou vůbec dát. Ve větší letecké škole odlétáte tak maximálně 4 hodiny letů za den a to budete rádi + možná ještě budete vést ten den teorii. Jinak život instruktora není jen o tom, že vleze se žákem do letadla a letí se, ale předem žáka musí připravit na konkrétní let, říct mu, co se bude létat, jaká úloha apod. Dále po letu musí provést tzv. poletový rozbor a tento čas strávený mimo letadlo mu zpravidla nikdo nezaplatí. Také se musí stále vzdělávat a jak se u pilotů říká, každým novým letem pilot získává více a více zkušeností. Proto čím častěji instruktor létá, tím lépe pro něj. Tedy být instruktorem je dle našeho názoru poslání. Známe opravdu mnoho instruktorů, kteří to po roce či dvou letech vzdali. U nás, v naší letecké škole sice prozatím instruktory nevychováváme, ale kdo má zájem naučit se jen létat pro radost, tak u nás může. Více k leteckému výcviku najdete v sekci Letecké školy.

Být letovým instruktorem je opravdu poslání. Dobrý instruktor se pozná tím, že svou práci má opravdu rád, má rád lidi kolem sebe a umí se částečně vcítit do myšlenkových pochodů svých žáků. 

Co říct závěrem. Cesta stát se kvalitním letovým instruktorem není lehká, ale kdo chce předávat zkušenosti jiným, tak tady ta možnost je. Sice to není cesta stát se milionářem, ale pro někoho to bude určitě ta pravá vysněná cesta. Není nadto, když někam přiletíte a Váš bývalý žák vás pozná v radiokomunikaci a pozdraví vás "Ahoj Rosťo" a vy mu samozřejmě odpovíte, že ho rádi slyšíte. V té chvíli máte malé uspokojení, že Váš bývalý žák létá pro radost a že jste jej vy učil kdysi létat.